Gdy w małżeństwie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a w dodatku nie ma widoków na naprawę związku, małżonkowie stają przed dylematem czy wraz z rozwodem dochodzić w sądzie który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa czy jednak zdecydować się na szybki proces bez orzekania o winie. Otóż decydując się który z tych wariantów rozwodu wybrać należy mieć świadomość, że ustalenie przed sądem winy w rozkładzie małżeństwa nie polega na udowodnieniu który z małżonków bardziej się do tego przyczynił. Sąd orzekający rozwód nie będzie rozstrzygał który z małżonków jest bardziej winny rozkładu pożycia małżeńskiego stron. Sąd w wyroku rozwodowym może jedynie ustalić czy winę tego rozkładu ponosi jeden małżonek czy też oboje małżonkowie.

Pierwszy wariant wymaga wykazania w toku procesu, że jeden z małżonków jest w 100% winny rozpadowi małżeństwa, podczas gdy drugiemu małżonkowi nie można zarzucić jakiegokolwiek nagannego zachowania. Są to oczywiście sytuacje wyjątkowe. Znacznie częściej w toku procesu okazuje się, że każdy z małżonków przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Nawet jeżeli jedne z nich w zdecydowanie większym stopniu jest winny rozwodu, to jednak ten drugi również w jakimś stopniu ponosi winę. Przykładowo jeżeli wina jednego z małżonków polegała na wyprowadzeniu się i porzuceniu współmałżonka, to wina tego drugiego może polegać na biernej postawie, na zaniechaniu podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do nawiązaniu kontaktu z małżonkiem i podjęcia próby przekonania go do powrotu. Innym przykładem jest zdrada małżeńska, która jednak była poprzedzona wcześniejszym niedopełnianiem obowiązków małżeńskich przez zdradzanego małżonka.

Reasumując, decyzja w jaki sposób ma zostać przeprowadzony w sądzie rozwód jest niezwykle istotna, gdyż może pozwolić stronom zaoszczędzić wiele lat niepotrzebnego procesu i związanych z tym kosztów emocjonalnych i finansowych. Gdy po przeprowadzeniu licznych dowodów przez jedną i drugą stronę, sąd ustali ostatecznie winę obu stron, efekt będzie identyczny jak w przypadku szybkiego rozwodu bez orzekania o winie