Rozwód bez orzekania o winie

Na czym polega rozwód za porozumieniem stron?


Rozwód za porozumieniem stron, inaczej rozwód bez orzekania o winie, staje się coraz bardziej popularnym sposobem zakończenia małżeństwa. Taka forma rozwodu niewątpliwie posiada wiele zalet. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić sporo czasu i szybko osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie wyroku rozwodowego, bez konieczności toczenia jałowych sporów w sądzie. Rozwód bez orzekania o winie pozwala również zachować dobre relacje między małżonkami na przyszłość i jednocześnie chroni ich interesy w sytuacji pojawienia się ewentualnych roszczeń alimentacyjnych, gdyż wzajemny obowiązek alimentacyjny małżonków, którzy nie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, wygasa z upływem pięciu lat od rozwodu.

Kiedy doradzamy rozwód za porozumieniem stron?

Kancelaria doradza małżonkom rozwód bez orzekania o winie w sytuacji, gdy faktycznie żadne z nich nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Dzieje się tak najczęściej, gdy przyczyną rozpadu małżeństwa nie są celowe, zawinione działania jednego czy obu małżonków, lecz czynniki, na które nie mają oni wpływu, np. różnica charakterów, odmienne cele i dążenia, odmienne wizje małżeństwa, długotrwała rozłąka związana z obowiązkami zawodowymi lub innymi nadzwyczajnymi wydarzeniami. Często małżonkowie w chwili zawierania związku małżeńskiego są świadomi pewnych okoliczności, które mogą stanowić przeszkodę dla ich małżeństwa, jednak zbyt optymistycznie wierzą, że uda im się je przezwyciężyć lub funkcjonować mimo tych przeszkód. Dopiero po pewnym czasie uświadamiają sobie, że założenia te były błędne i być może decyzja o małżeństwie była również błędna. Wtedy, zachowując wobec siebie szacunek i szczerość, decydują się na rozwód bez orzekania o winie. 

Rozwód bez orzekania o winie jest także dobrym wyjściem, gdy oboje małżonkowie ponoszę większą lub mniejszą winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. W takim przypadku również niecelowe jest prowadzenie procesu rozwodowego z ustaleniem winy, ponieważ sąd może orzec, że winę ponoszą oboje małżonkowie. W takiej sytuacji każdy z nich jest zagrożony obowiązkiem alimentacyjnym wobec drugiego przez okres dłuższy niż pięć lat od chwili rozwodu. Poza tym niepotrzebnie wydłuża się proces rozwodowy i często również koszty.

Na czym polegają mediacje rozwodowe i czy są skuteczne? 

Często zdarza się, że do porozumienia małżonków doprowadzają mediacje rozwodowe. Polegają one na negocjacjach małżonków z udziałem mediatora, a także pełnomocników. Małżonkowie mają w toku mediacji rozwodowych możliwość swobodnego przedstawienia swoich stanowisk i prowadzenia negocjacji co do wszystkich aspektów związanych z rozwodem. Zazwyczaj okres mediacji rozwodowych trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w czasie których strony mogą odbyć wiele spotkań celem wypracowania satysfakcjonującego ich porozumienia. W przeciwieństwie do rozprawy sądowej, podczas której nie ma czasu na prowadzenie negocjacji i panuje formalizm procesowy, spotkania mediacyjne stwarzają okazję do swobodnej wymiany stanowisk i rozmowy. Mediacje rozwodowe mogą przyjąć także formę spotkań w kancelarii pełnomocników stron bez udziału mediatora. Podczas takich spotkań w praktyce bardzo często dochodzi do wypracowania zgodnych stanowisk z pomocą profesjonalnych pełnomocników, którzy służą nie tylko wiedzą prawniczą, ale również obiektywnym spojrzeniem, a przede wszystkim potrzebnym doświadczeniem.

Co jeszcze wiąże się z rozwodem za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron nie oznacza tylko rezygnacji przez małżonków z orzekania o winie rozkładu pożycia małżeńskiego. Dotyczyć on może również wspólnych dzieci małżonków, w tym wypracowania planu wychowawczego, czyli uregulowania na przyszłość po rozwodzie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, zakresu kontaktów z dziećmi i wysokości alimentów oraz wszelkich innych istotnych kwestii z tym związanych. Dodatkowo porozumienie może obejmować nawet podział majątku wspólnego małżonków bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania sądowego.

W przypadku zainteresowania skorzystaniem z usług naszej kancelarii zapraszamy na spotkanie informacyjne z adwokatem. W celu umówienia terminu spotkania prosimy o telefoniczny kontakt w godzinach 8.00 – 17.00.