Sprawy spadkowe

Postępowanie spadkowe — współpraca z kancelarią


Postępowanie spadkowe jest dziedziną prawa, w której nasza kancelaria specjalizuje się od początku swojego istnienia. Dysponujemy wieloletnią praktyką i doświadczeniem w sprawach spadkowych. Kancelaria adwokacka mieści się w Warszawie, ale oferuje kompleksową obsługę spraw spadkowych na terenie całego kraju. Adwokat może udzielić porady prawnej w sprawie spadkowej i poinformować jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia postępowania spadkowego. W przypadku powierzenia kancelarii reprezentacji w postępowaniu spadkowym, adwokat na bieżąco informuje klienta, na jakim etapie jest jego sprawa spadkowa i ewentualnie jakie dokumenty powinny być dostarczone do kancelarii. Korespondencja z klientem zazwyczaj odbywa się drogą mailową. 

Czego może dotyczyć postępowanie spadkowe?


Postępowanie spadkowe może dotyczyć stwierdzenia nabycia spadku, a w przypadku gdy spadkobierca dysponuje już dokumentem urzędowym potwierdzającym nabycie spadku (sądowym stwierdzeniem nabycia spadku lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia), postępowanie spadkowe może dotyczyć działu spadku lub zapłaty zachowku. Kancelaria reprezentuje również klientów w sprawach o zabezpieczenie spadku, jeżeli z jakichś powodów grozi mu naruszenie lub jego utrata przez spadkobierców. Ponadto kancelaria prowadzi również sprawy o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, jeżeli zgłosi się do nas spadkobierca, który nie został uwzględniony w wydanym przez sąd prawomocnym postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. 

Postępowanie spadkowe pozasądowe


Po niedawnej nowelizacji przepisów prawa, sprawy spadkowe kancelaria może w całości przeprowadzić pozasądownie, czyli bez konieczności przeprowadzania długotrwałych postępowań spadkowych w sądzie. W szczególności sprawy o dział spadku, czyli podział majątku wchodzącego w skład spadku, a także sprawy o zachowek, które dotyczą obowiązku wypłaty w pieniądzu pewnego rodzaju rekompensaty najbliższym krewnym spadkodawcy, mogą zostać w całości przeprowadzone w drodze ugody pozasądowej w kancelarii adwokackiej. Możliwość rozwiązania sprawy spadkowej w drodze ugody pozwala zaoszczędzić nie tylko czas, ale również koszty związane z opłatami sądowymi i w wielu przypadkach koszty związane z obowiązkiem podróży do sądów mających swoją siedzibę poza Warszawą. Właściwość miejscowa sądów w postępowaniu spadkowym zależy bowiem nie od miejsca zamieszkania spadkobierców, ale od miejsca ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy albo od miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. W konsekwencji nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy, mimo że wszyscy spadkobiercy mieszkają w Warszawie, to sprawa spadkowa jest rozpoznawana przez sąd znajdujący się w innym miejscu Polski. Przeprowadzenie zatem całej sprawy spadkowej na miejscu w kancelarii w Warszawie może przynieść niewątpliwie wiele korzyści. 

Jak przebiega współpraca z kancelarią?


Współpraca z klientem rozpoczyna się od spotkania w kancelarii, podczas którego  szczegółowo omawiana jest sprawa z udziałem adwokata, który w formie porady prawnej przedstawia najkorzystniejsze rozwiązania w konkretnej sprawie spadkowej.

W przypadku gdy klient zainteresowany jest reprezentacją przez kancelarię, podpisywana jest umowa zlecenia i pełnomocnictwo dla adwokata. Upoważnienie do reprezentacji obejmuje zarówno etap negocjacji ugodowych poza sądem, jak również postępowanie przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Kancelaria informuje również klienta, jakie dokumenty będą potrzebne w jego sprawie spadkowej i pomaga w ich gromadzeniu. 

Kancelaria oferuje również pomoc prawną osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski.

Pełnomocnictwo dla adwokata — korzyści


Dzięki udzieleniu pełnomocnictwa dla adwokata klient nie musi osobiście uczestniczyć w spotkaniach i negocjacjach ugodowych, będąc jednak na bieżąco informowanym o postępach w jego sprawie. Również na etapie postępowania sądowego klient kancelarii jest zastępowany przez adwokata i nie musi osobiście uczestniczyć w posiedzeniach sądowych. 

W celu umówienia się na spotkanie z adwokatem prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.