Prawo cudzoziemców

Jesteś cudzoziemcem, który szuka pomocy profesjonalisty? Planujesz w najbliższym czasie zatrudnić cudzoziemca? 

 

Nasza kancelaria od ponad 10 lat zajmuje się pomocą prawną dla cudzoziemców w Warszawie i na terenie całej Polski. Posiadamy najlepszych prawników imigracyjnych w Warszawie, dzięki którym z powodzeniem działamy w różnych obszarach prawa cudzoziemców. Sprawdź jak możemy Ci pomóc i jak wygląda współpraca z kancelarią. 

Jaką pomoc świadczy kancelaria w zakresie prawa cudzoziemców? 

 • reprezentujemy cudzoziemców przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (karta pobytu);

 • pomagamy w szybkim i sprawnym uzyskaniu zezwolenia na pobyt w Polsce, przeciwdziałamy przewlekłości postępowań w sprawach cudzoziemców;

 • sporządzamy odwołania od decyzji odmownych i reprezentujemy cudzoziemca w postępowaniu odwoławczym przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

 • reprezentujemy cudzoziemców przed Wojewodą i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (karta pobytu stałego i karta pobytu rezydenta UE);

 • pomagamy w uzyskaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na pobyt;

 • udzielamy pomocy prawnej dla cudzoziemców w postaci porad prawnych udzielanych na spotkaniach z adwokatem w kancelarii w Warszawie lub porad prawnych na odległość  w sytuacji gdy pomoc prawna udzielana jest dla cudzoziemca, który przebywa za granicą i w związku z tym nie jest w stanie przybyć do Warszawy na spotkanie w kancelarii.

Jak wygląda współpraca z kancelarią?

 

Współpraca z kancelarią rozpoczyna się od podpisania umowy zlecenia i udzielania adwokatowi pełnomocnictwa do reprezentacji cudzoziemca w sprawie przed urzędem. Po zawarciu umowy adwokat opracowuje i przedstawia klientowi listę dokumentów niezbędnych, w konkretnej sprawie, do uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt w Polsce. Następnie prawnicy kancelarii weryfikują prawidłowość dokumentacji dostarczonej przez klienta, a także pomagają w uzyskaniu wymaganych dokumentów. W dalszej kolejności kancelaria umawia termin spotkania w urzędzie, podczas którego złożony zostaje kompletny wniosek inicjujący postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na pobyt w Polsce. W toku postępowania kancelaria pozostaje w stałym kontakcie z urzędem i zapewnia wymianę korespondencji związanej ze sprawą. Kancelaria pilnuje, aby postępowanie przebiegało sprawnie, bez przewlekłości i aby cudzoziemiec otrzymał decyzję w najkrótszym możliwym terminie. W każdej chwili klient ma również możliwość skontaktowania się z kancelarią i uzyskania pełnej informacji na temat postępów w jego sprawie. 

Na rynku niestety funkcjonuje wiele biur prawników do spraw cudzoziemców oferujących w Warszawie pomoc cudzoziemcom przy uzyskaniu karty pobytu w atrakcyjnych cenach, jednak najczęściej kończy się to zerwaniem kontaktu przez takie biuro z cudzoziemcem i zakończeniem sprawy decyzją odmowną lub nawet pozostawieniem wniosku cudzoziemca przez urząd bez rozpoznania.

Do naszej kancelarii zgłaszają się cudzoziemcy poszkodowani przez takie biura, którzy narzekają, że nie wiedzą, co się dzieje w ich sprawach, ponieważ osoby, którym powierzyli reprezentację, przestały się z nimi kontaktować. Nasza kancelaria funkcjonuje na rynku od ponad 10 lat i każdy klient zawsze ma możliwość skontaktowania się z nami i uzyskania informacji o swojej sprawie.

Przed wyborem prawnika do spraw cudzoziemców należy zatem zawsze sprawdzić, jaką opinią cieszy się w Warszawie, ile lat funkcjonuje na rynku i czy daje rękojmię należytego wykonania umowy z klientem. 

Jakie dodatkowe usługi z zakresu prawa imigracyjnego świadczy nasza kancelaria? 

 

Ponadto do zakresu usług świadczonych przez kancelarię należą również wszelkie inne sprawy z zakresu prawa imigracyjnego:

 • reprezentujemy cudzoziemców przed Strażą Graniczną w sprawach o deportację;

 • reprezentujemy cudzoziemców umieszczonych w zamkniętych ośrodkach stężonych;

 • pomagamy przy rejestracji spółek przez cudzoziemców;

 • reprezentujemy cudzoziemców przed sądem w sprawie o uzyskanie zgody na zawarcie związku małżeńskiego;

 • reprezentujemy pracodawców w sprawach o zezwolenie na pracę dla cudzoziemców;

 • reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniu o uzyskanie obywatelstwa polskiego lub o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

 • reprezentujemy osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego;

 • pomagamy w transkrypcji i legalizacji zagranicznych dokumentów;

 • udzielamy porad prawnych.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w powyższych sprawach. Przygotowujemy niezbędne dokumenty, dostarczamy je do odpowiednich urzędów oraz reprezentujemy klientów w toku postępowania administracyjnego.

W celu umówienia się na spotkanie w naszej kancelarii lub online prosimy o telefoniczny kontakt z kancelarią w godzinach 8.00 – 17.00.