Zespół

Adwokat Michał Sankowski

​ Założyciel kancelarii, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005 - 2008 r. odbywał aplikację adwokacką, na początku pod patronatem adwokata Jacka Klonowskiego w Olsztynie, a następnie od 2006 r. pod patronatem adwokata Jacka Gutkowskiego w Warszawie. W swojej wieloletniej praktyce zawodowej adwokat Michał Sankowski występował w kilkuset procesach sądowych cywilnych i karnych. Specjalizuje się w prawie imigracyjnym, w prawie spadkowym, w sprawach o zachowek i dział spadku, w sprawach dotyczących umów kredytów w walutach obcych, w sprawach o rozwód i podział majątku. Pełni również rolę obrońcy w procesach karnych. Od 2008 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w ramach której zatrudnia i współpracuje z prawnikami oraz adwokatami.​

Młodszy prawnik Agnieszka Birska

Prawniczka z kilkuletnim doświadczeniem pracy w sądach powszechnych na terenie Warszawy. Aktualnie studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Prawo. W latach 2016-2019 zdobyła praktykę zawodową w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie oraz Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Jako sekretarz sądowy odpowiedzialna była za wykonywanie wszelkich czynności związanych z obsługą sekretariatu sądowego. W ramach wykonywanej pracy ściśle współpracowała z sędziami referentami wykonując wydane przez nich zarządzenia. W kancelarii odpowiedzialna jest za bezpośrednią obsługę sekretariatu i kontakt z klientami.​

Aplikant adwokacki Anastasiia Chernitsyna

Absolwentka Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się bieżącą obsługę prawną klientów kancelarii w zakresie sporządzania projektów pism procesowych, opinii prawnych, a także reprezentuje klientów kancelarii przed organami administracji publicznej, organami ścigania i w postępowaniach przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi. Specjalistka z zakresu prawa cudzoziemców. Posiada biegłą znajomość języka rosyjskiego, ukraińskiego i niemieckiego. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży, sportu, gotowania oraz dobrej książki. 

Aplikant adwokacki Bartosz Gołos

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w 2020 roku rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wcześniej praktykował w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zajmując się sprawami dotyczącymi nieruchomości i użytkowania wieczystego, a także w departamencie bezpieczeństwa banku zajmując się problematyką wyłudzeń kredytowych i nieautoryzowanych transakcji na rachunkach klienta. Reprezentuje klientów kancelarii w procesach cywilnych oraz w postępowaniach administracyjnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych ze stroną podmiotową czynu zabronionego w ramach prawa karnego materialnego i procesowego. Biegle włada językiem angielskim. Hobby to historia i rozwój technologii.