O Kancelarii

O Kancelarii

Nasza kancelaria adwokacka działa już od 12 lat. Została utworzona w grudniu 2008 roku w Warszawie. Jej założycielem jest adwokat Michał Sankowski, który w latach 2005-2008 r. odbył aplikację adwokacką. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy profesjonalną pomoc prawną — nawet w bardzo skomplikowanych sprawach. Specjalizujemy się w prawie spadkowym, sprawach o dział spadku, sprawach o zachowek, sprawach o unieważnienie umów kredytów w walutach obcych, prawie imigracyjnym, doradztwie prawnym podmiotom z kapitałem zagranicznym oraz w prawie rodzinnym: w tym sprawach o rozwód, podział majątku małżeńskiego. Świadczymy również pomoc prawną w sprawach o zapłatę, o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach karnych.

Nasza kancelaria to zgrany zespół ludzi, których łączy wspólna praca i dążenie do świadczenia usług prawniczych na najwyższym poziomie. Dzięki doświadczonym prawnikom jesteśmy w stanie skutecznie pomóc naszym klientom nawet w najbardziej skomplikowanych sprawach. Reprezentując interesy naszych klientów i działając w ich imieniu przed sądami, urzędami i wszelkimi organami publicznymi, nie tylko dostarczamy wsparcia prawnego i chronimy ich interesy, ale również pozwalamy naszym klientom uniknąć uciążliwego osobistego angażowania się czasowego w długotrwałe niekiedy procedury prawne.

Adwokaci naszej kancelarii dzięki wieloletniej praktyce stosowania prawa i zdobytemu doświadczeniu pomagają wybrać najlepszą strategię działania w konkretnej sprawie, co nie tylko gwarantuje ochronę praw i interesów klientów kancelarii, ale pozwala również zaoszczędzić czas i niepotrzebne koszty.


Zasady współpracy z kancelarią adwokacką

W zależności od indywidualnych preferencji klienta kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w ramach pojedynczych zleceń lub w ramach stałej obsługi prawnej. Współpraca rozpoczyna się co do zasady od spotkania z adwokatem w kancelarii w ramach odpłatnej porady prawnej, podczas której osoba zainteresowana usługami naszej kancelarii adwokackiej przedstawia szczegóły sprawy i odpowiada na pytania adwokata, a następnie uzyskuje poradę co do możliwych kierunków i strategii działania oraz warunków ewentualnej reprezentacji przez kancelarię. Rozmowa z adwokatem zawsze objęta jest ochroną tajemnicy adwokackiej, co oznacza, że adwokat ma obowiązek zachowania wszelkich informacji uzyskanych podczas spotkania tylko dla siebie i nikt nie może żądać ujawnienia tych informacji od adwokata.

Rozpoczęcie reprezentacji klienta przez adwokata poprzedzone jest podpisaniem umowy zlecenia i udzieleniem adwokatowi stosownego pełnomocnictwa, na podstawie którego adwokat uzyskuje umocowanie do działania w imieniu i na rzecz swojego mocodawcy. W każdej sprawie kancelaria utrzymuje stały kontakt z klientem, informując go na bieżąco o postępach w jego sprawie. Również klient ma w każdym czasie możliwość skontaktowania się z kancelarią i uzyskania pełnej informacji na temat jego sprawy. Zasady wynagrodzenia adwokackiego są każdorazowo indywidualnie ustalane z klientem przez adwokata. Kancelaria adwokacka stosuje trzy warianty wynagrodzenia  wynagrodzenia według stawki godzinowej, wynagrodzenie ryczałtowe lub wynagrodzenie, którego wysokość jest uzależniona od wyniku sprawy (tzw. success fee).

Po zakończeniu sprawy kancelaria adwokacka zwraca klientowi, który się stawi, wszelkie pochodzące od niego dokumenty, a także dokumenty urzędowe doręczone do kancelarii w toku postępowania.

Naszych klientów kancelaria adwokacka reprezentuje nie tylko na terenie Warszawy, ale również na obszarze całej Polski. Istnieje możliwość uzyskania w kancelarii adwokackiej porady prawnej „na odległość” przez osoby przebywające za granicą, które nie są w stanie przybyć do Warszawy na spotkanie w kancelarii adwokackiej. W takim wypadku klient zobowiązany jest uiścić wynagrodzenie za usługę prawną z góry. W przypadkach nagłych, związanych z koniecznością podjęcia niezwłocznie czynności obrończych w stosunku do osób pozbawionych wolności, dopuszczalne jest również, aby pełnomocnictwo upoważniające do działania adwokata podpisała inna osoba, która dysponuje możliwością przybycia do siedziby kancelarii adwokackiej w Warszawie. W tym wypadku adwokat niezwłocznie podejmuje działania w celu uzyskania potwierdzenia pełnomocnictwa od osoby pozbawionej wolności, którą zamierza reprezentować