Ostatnio nasza kancelaria podjęła się reprezentacji osoby, która z powodu perturbacji proceduralnych nie miała żadnego dokumentu tożsamości poza legitymacją szkolną.

Osoba ta nie mogła w żaden sposób uzyskać ani paszportu ani jakiegokolwiek innego dokumentu potwierdzający jej obywatelstwo.

Przysparzało to olbrzymich problemów w przeprowadzeniu jakiejkolwiek sprawy urzędowej. Genezą tej sytuacji było pozamałżeńskie pochodzenie tej osoby. W związku z faktem, że w chwili urodzenia obowiązywało prawne domniemanie ojcostwa męża matki (oboje małżonkowie byli cudzoziemcami), ustalenie ojcostwa (obywatela polskiego) musiało zostać przeprowadzone w odrębnej procedurze sądowej, która jednak została przeprowadzona po ukończeniu przez tę osobę pierwszego roku życia i w konsekwencji nie spowodowało automatycznego nabycia przez nią obywatelstwa polskiego. Ustalenie ojcostwa dokonane przez polski sąd nie było z kolei nigdy zarejestrowane w państwie pochodzenia matki. Stąd osoba ta, według polskiego porządku prawnego miała nazwisko biologicznego ojca, natomiast według prawa państwa pochodzenia matki nadal miała nazwisko męża matki. Rodzice tej osoby od wielu lat usiłowali bezskutecznie uregulować status prawny swojego dziecka, a przede wszystkim ustalić jej obywatelstwo. Sytuacja robiła się coraz bardziej dramatyczna ponieważ osoba ta osiągnęła już pełnoletniość i realnie groziła jej konieczność funkcjonowania w dorosłym życiu bez jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. 

Ostatecznie sprawa ta trafiła do naszej kancelarii, która skutecznie przeprowadziła sprawę o uznanie tej osoby za obywatela polskiego, mimo iż nie była ona w stanie przedstawić ważnego paszportu ani nawet karty pobytu. Dzięki temu może ona już uzyskać polski dowód tożsamości oraz paszport.